1. administratorem danych osobowych jest: Wellness LiFe Monika Rynkowska, 14-260 Lubawa ul. Składowa 5;
  2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (o ile wyrażą Państwo dodatkową zgodę);
  3. dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu odwołania zgody (Zgodę można odwołać w zakładce Moje Konto);
  4. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  6. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości złożenia zamówienia;