P O L I T Y K A 

P R Y W A T N O Ś C I

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy www.e-odchudzanie.pl (zwanego dalej: „Sklepem”).

Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma Wellness Life Monika Rynkowska z siedzibą w Lubawie (14-260), przy ul. Składowej 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Burmistrza Miasta Lubawa pod numerem 2005, NIP: 744-169-33-61, Regon: 280405145, zwana dalej „Wellness Life”.

 

Jak zbieramy informacje osobiste

„Wellness Life” zbiera informacje dotyczące firm-osób prawnych, dane osobowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych (zwani dalej Konsumentami), które rejestrują się w Sklepie zakładając Konto. Konsumenci jak i Przedsiębiorcy mogą być określani dalej Klientami.

Dane są zbierane podczas dokonania Rejestracji Konta w Sklepie, poprzez wypełnienie dedykowanego formularza rejestracyjnego, gdzie w przypadku Konsumentów podają oni obowiązkowo:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
 • Numer telefonu;
 • adres e-mail,

natomiast w przypadku Przedsiębiorców dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (czyli dodatkowo nazwę firmy, numer NIP)

Podczas nawigacji po Sklepie pewne anonimowe informacje (np. adres IP przypisany do Państwa komputera, rodzaj przeglądarki czy czas dostępu) mogą być zbierane automatycznie za pomocą wskazanych poniżej technologii. Dotyczy to także osób jedynie odwiedzających Sklep, bez dokonywania Rejestracji (Gości).

Od Klientów i Gości możemy również gromadzić Dane Nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.

 

Jak wykorzystujemy informacje osobiste

W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane jedynie Dostawcy (firma Kurierska lub Poczta Polska) oraz firmie Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez serwis transferuj.pl.

Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Gości i Klientów, a także administrowania Sklepem.

 

Mechanizm Cookies

Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer „Wellness Life” na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez „Wellness Life” produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.

Możemy korzystać z dwóch typów plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek Państwa danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa komputera
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Konsumenta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep do Państwa komputera, pozwala na przechowywanie danych osobowych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane na trwałe.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla Państwa komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do Państwa komputerów wirusy lub inne niechciane oprogramowanie. Niemniej jednak w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Państwa komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Adres IP

Sklep może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Państwa adres IP jest nam pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.

 

Linki i odnośniki do innych stron internetowych

Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. „Wellness Life” nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityka prywatności tam przyjętą.

 

Dostęp do danych

Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy zgodnie z zapisami naszej Polityki Bezpieczeństwa.

Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Możliwość modyfikacji danych

Sklep zapewnia Klientom, którzy posiadają konto nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się na Konto w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. „Wellness Life” może odmówić usunięcia danych, jeśli ten naruszył Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności.

W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się na Konto w Sklepie.

 

Hasła dostępu

W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie zapomniał hasła dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Sklepie. Sklep nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej i nie ma możliwości, aby je odczytać. Aby wygenerować swoje nowe hasło należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętam hasła”, podanym przy formularzu logowania na konto. Nowe hasło zostanie wysłane TYLKO na adres e-mail, który został podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.

„Wellness Life” nigdy nie wysyła żadnej korespondencji z prośbą o podanie danych do logowania a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje te nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową czy telefoniczną.

 

Kontakt

Jakichkolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@e-odchudzanie.pl

 

Zmiany Polityki Prywatności

„Wellness Life” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

Data ostatniej modyfikacji: 8 sierpnia 2012 r.

-------------------------------------------------------

 1. administratorem danych osobowych jest: Wellness Life Monika Rynkowska, 14-260 Lubawa ul. Składowa 5;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (o ile wyrażą Państwo dodatkową zgodę);
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu odwołania zgody (Zgodę można odwołać w zakładce Moje Konto);
 4. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 6. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości złożenia zamówienia;